Flykatastrofer.dk er lavet for at give interesserede et overblik over flykatastrofer, flystyrt og flyulykker med relation til Danmark og danske luftfartsselskaber. De flykatastrofer og -styrt, der er beskrevet på sitet, har altså på en eller anden måde dansk islæt eller relation til Danmark. SAS’ uheld med fly indregistreret i Sverige eller Norge er kun beskrevet, hvis flyet f.eks. har mellemlandet i Danmark, på vej til Danmark eller på anden måde er relevant.

Websitet koncentrerer sig om civil luftfart og ofte med ruteflyvning. Der er dog nævnt en enkelt ulykke med et militærfly, fordi flyulykken minder om et andet flystyrt ved Københavns Havn. Der er desuden beskrevet nogle ulykker med privatchartrede fly. Hvis du er interesseret i militære flystyrt under Anden Verdenskrig, kan du se mere på flystyrt.dk.

Websitet handler kun om flykatastrofer, flystyrt og flyulykker siden Anden Verdenskrig. Det skyldes, at den civile flytrafik ikke var særlig udbygget før krigen, og at optegnelserne og kilder om disse er mangelfulde og derfor svære at opdrive og verificere.

Hvis du har oplysninger om andre flykatastrofer eller flystyrt, er du velkommen til at info@flykatastrofer.dk, så vil der blive taget stilling til, om dine oplysninger er brugbare og falder inden for rammen af dette website. Ulykker med små privatejede fly vil normalt ikke blive beskrevet på websitet.

Alle informationer og data på dette website, er hovedsageligt hentet fra onlinearkiver og fra aviser i dagene omkring flykatastroferne. Da avisernes behandling af hændelserne ofte koncentrerer sig om nyhedsværdien, og internetkilder ofte kan være svære at dokumentere, vil der på dette website være antydninger, spekulationer, gætterier, som ikke er 100 pct. beviselige. Det skyldes også, at årsagen eller årsagerne til et flystyrt ikke altid er 100 pct. fastslåede, men er sandsynlige. Hvis du har oplysninger, som kan kaste lys over aspekter nævnt på sitet, det kan f.eks. være en Havarirapport, så send dem pr. e-mail til info@flykatastrofer.dk, og der vil blive kigget på dem. Og hvis de er brugbare, vil de blive taget med i overvejelserne og måske medføre ændringer eller tilføjelser.

Ære være alle de omkommendes minde.