Flykatastrofer og -ulykker er lavet for at give interesserede et overblik over flykatastrofer og flyulykker med relation til Danmark og danske luftfartsselskaber. De flykatastrofer og flystyrt, der er beskrevet på sitet, har altså på en eller anden måde dansk islæt eller relation til Danmark. SAS’ uheld med fly indregistreret i Sverige eller Norge er kun beskrevet, hvis flyet f.eks. har mellemlandet i Danmark eller er på vej til Danmark.

Websitet koncentrerer sig om civil luftfart og oftes med ruteflyvning. Der er dog nævnt en enkelt ulykke med et militærfly, fordi
flyulykken minder meget om et andet flystyrt ved Københavns Havn. Der er desuden beskrevet nogle ulykker med privatchartrede fly. Hvis du er interesseret i militære flystyrt under Anden Verdenskrig, kan du <a href=”links.htm”>på siden med links</a> finde mere info om, hvor du finder militære flystyrt.

Websitet handler kun om flykatastrofer og flyulykker siden Anden Verdenskrig. Det skyldes, at den civile flytrafik ikke var særlig udbygget før krigen, og at optegnelserne og kilder om disse er mangelfulde og derfor svære at opdrive og verificere.

Hvis du har oplysninger om andre flykatastrofer eller flystyrt, er du velkommen til at <a href=”mailto:info@flykatastrofer.dk”>kontakte Flykatastrofer og -ulykker</a>, så vil der blive taget stilling til, om dine oplysninger er brugbare og falder inden for rammen af dette website. Ulykker med små privatejede fly vil normalt ikke blive beskrevet på websitet.

Alle informationer og data på dette website, er hovedsageligt hentet fra onlinearkiver og fra aviser i dagene omkring flykatastroferne og flyulykkerne. Da avisernes behandling af hændelserne ofte koncentrerer sig om nyhedsværdien, og internetkilder ofte kan være svære at dokumentere, vil der på dette website være antydninger, spekulationer, gætterier, som ikke er 100 pct. beviselige. Det skyldes også, at årsagen eller årsagerne til et flystyrt ikke altid er 100 pct. fastslåede, men er sandsynlige. Hvis du har oplysninger, som kan kaste lys over aspekter nævnt på Flykatastrofer og -ulykker, det kan f.eks. være en Havarirapport, så send dem pr. e-mail til <a href=”mailto:info@flykatastrofer.dk”>info@flykatastrofer.dk</a>, og der vil blive kigget på dem. Og hvis de er brugbare, vil de blive taget med i overvejelserne og måske medføre ændringer eller tilføjelser.